El vostre cos no és el meu cos (YKINMK)

Definició

Definició: què fa no endins L’expressió té com a objectiu mantenir l’obertura de la comunitat a l’entorn de tothom, alhora que pot mantenir els límits del propi.pals de castedat masculina

Explica Kinkly , una manera d’estar i actuar dins de la comunitat.assotar el cony porno

YKINMK no s'aplica per a jocs que no siguin consensuats, siguin abusius o que trenquin les regles de la comunitat amb la qual estigueu relacionant. En aquests casos, Dungeon Monitors o membres destacats d'una comunitat poden avisar o prohibir la gent.