Copa humida

Definició

Definició: què fa Copa humida

La sensació de copes humides s'ha descrit com a 'tirada suau' i 'el contrari d'un massatge'. Totes les formes de copes que s’utilitzen en el BDSM (humit, sec i incendi, on s’utilitza calor per generar succió) augmenten el flux sanguini i poden fer que la zona de les tasses s’aplicessin molt sensibles a altres formes d’estimulació amb la intensitat d’aquesta sensació determinada. per la mida de les tasses que s’utilitza. Com més gran sigui la tassa, més succió es produeix, resultant més intensa.consolador de doble densitat

El mullat humit és una activitat avançada i no s’ha d’intentar fer persones sense entrenament. Els perills de copes humides que es realitzen incorrectament inclouen infeccions i descomposició de la ruptura de la pell. A més, deixar les tasses massa temps pot provocar la mort o la necrosi dels teixits. Per als practicants del BDSM que busquen experimentar amb aquesta forma de joc de sensació, és recomanable trobar un metge amb molta experiència i pràctiques de neteja excel·lents.