Film anticonceptiu vaginal (VCF)

Definició

Definició: què fa Pel·lícula anticoncepcional vaginal (VCF) vol dir?Un film anticonceptiu vaginal és una forma de contracepció dissenyada per a dones. És una pel·lícula quadrada semitransparent, fabricada amb materials solubles. Està dissenyat per matar espermatozoides al contacte. El seu ingredient actiu és el Nonoxnol-9, que és un espermicidi molt eficaç. La pel·lícula es dissol en la vagina un cop entra en contacte amb els líquids vaginals.corretja a lesbianes

Explica Kinkly Film anticonceptiu vaginal (VCF)Per utilitzar-la, la pel·lícula anticonceptiu vaginal s’insereix a la vagina. Un cop entra en contacte amb el líquid vaginal, es dissol en un recobriment gel. Aquest recobriment és un espermicida efectiu fins a tres hores. L’eficàcia màxima és de fins a 15 minuts des de la seva inserció. El gel no s’escorre ni queda desordenat. No entrarà en forma de sexe.

fets sexuals divertits