Film anticonceptiu vaginal (VCF)

Definició

Definició: què fa Pel·lícula anticoncepcional vaginal (VCF) vol dir?Un film anticonceptiu vaginal és una forma de contracepció dissenyada per a dones. És una pel·lícula quadrada semitransparent, fabricada amb materials solubles. Està dissenyat per matar espermatozoides al contacte. El seu ingredient actiu és el Nonoxnol-9, que és un espermicidi molt eficaç. La pel·lícula es dissol en la vagina un cop entra en contacte amb els líquids vaginals.dom sub clubs

Explica Kinkly Film anticonceptiu vaginal (VCF)Per utilitzar-la, la pel·lícula anticonceptiu vaginal s’insereix a la vagina. Un cop entra en contacte amb el líquid vaginal, es dissol en un recobriment gel. Aquest recobriment és un espermicida efectiu fins a tres hores. L’eficàcia màxima és de fins a 15 minuts des de la seva inserció. El gel no s’escorre ni queda desordenat. No entrarà en forma de sexe.