Uncanny Valley

Definició

Definició: què fa Uncanny Valley vol dir?La fantàstica vall és un terme encunyat per un robotòleg japonès durant els anys setanta per referir-se a la forta reacció de revulsió que es creu que les persones tenen a robots que semblen realistes, però poden ser convincents. Tanmateix, la fantàstica teoria de la vall també suggereix que si els robots es converteixen en prou humans, la resposta emocional de les persones tornarà a ser positiva. El terme, per tant, es refereix a la immersió en els sentiments de les persones envers els robots en funció de la forma d’home que semblen.feines de mà guantades

Aquest terme s’utilitza en molts contextos, però és cada cop més habitual en el context de robots sexuals i nines sexuals ultra-realistes.

Explica Kinkly Uncanny ValleyA mesura que els robots sexuals continuen desenvolupant-se i esdevenint més sofisticats i semblants a la vida, hi ha qui teoritza que el sexe amb robots supera el sexe entre humans. Tot i això, el fenomen fantàstic de la vall suggereix que la gran majoria de la gent trobarà robots lleugerament 'desactivats' i que seran repulsats.Alguns dels darrers robots (i fins i tot robots sexuals) semblen molt humans, però no poden imitar comportaments humans essencials, com el contacte visual i el moviment complex. Els investigadors pensen que com més robot sigui humà, més elevades són les expectatives del nostre cervell. Això crea dissonància quan el robot supera les expectatives de semblança humana.

Tot i que diversos estudis han assenyalat l’existència de la fantàstica vall, diversos altres han posat en dubte la seva existència i han atribuït el fenomen a un disseny deficient i, fins i tot, a diferències generacionals en la resposta de la gent als robots.