Uncanny Valley

Definició

Definició: què fa Uncanny Valley

A mesura que els robots sexuals continuen desenvolupant-se i esdevenint més sofisticats i semblants a la vida, hi ha qui teoritza que el sexe amb robots supera el sexe entre humans. Tot i això, el fenomen fantàstic de la vall suggereix que la gran majoria de la gent trobarà robots lleugerament 'desactivats' i que seran repulsats.Alguns dels darrers robots (i fins i tot robots sexuals) semblen molt humans, però no poden imitar comportaments humans essencials, com el contacte visual i el moviment complex. Els investigadors pensen que com més robot sigui humà, més elevades són les expectatives del nostre cervell. Això crea dissonància quan el robot supera les expectatives de semblança humana.

Tot i que diversos estudis han assenyalat l’existència de la fantàstica vall, diversos altres han posat en dubte la seva existència i han atribuït el fenomen a un disseny deficient i, fins i tot, a diferències generacionals en la resposta de la gent als robots.