Lligat de dues columnes

Definició

Definició: què fa

per a què serveix l’argot de claps

Explica Kinkly