Trio

Definició

Definició: què fa

què és el piquerisme

Un grup de trossos també es pot anomenar menage a trois.

regals sexuals per parelles

Explica Kinkly