La posició de la taula

Definició

Definició: què fa

Aquesta posició també es pot anomenar taula de torró o el temple de l’amor.

el sexe com a culteExplica Kinkly