Butx de pedra

Definició

Definició: què fa Butx de pedra

Els individus que s’identifiquen com a massissa de pedra normalment no estan a gust amb el cos femení. Generalment, les dones de masses de pedra no permeten que les seves parelles tinguin reciprocament activitats sexuals i poden ser o no agressives sexualment. Alguns individus massificadors de pedra poden semblar homes, encara que no han estat sotmesos a cap teràpia hormonal ni a cirurgies de reassignació de gènere. Típicament, els tallats de pedra hauran posat en dubte el seu gènere en algun moment o altre, ja que es troben amb expressions de gènere molt masculines.