Accions

Definició

Definició: què fa Estocs vol dir?Les existències són un tipus de mobiliari que es fa servir per assegurar el coll i els canells.Explica Kinkly AccionsLes existències modernes es modelen en les existències medievals tradicionals que eren utilitzades per al càstig. La peça consisteix normalment en dues peces de fusta amb semicercles a banda i banda que, quan es col·loquen junts, formen els blocs en què es col·loquen els braços i el cap. Les dues peces articulades es poden bloquejar quan es tanquen per assegurar l’individu al dispositiu.