Bar de difusió

Definició

Definició: què fa

Una barra de distribució també es pot anomenar barra de servitud.

bodyslide no té permís de lectura / escriptura

Explica Kinkly

Com que una barra de difusió és una restricció dura, cal tenir precaució per garantir que els participants no pateixin tensions o contusions musculars.