Sexe espiritual

Definició

Definició: què fa Sexe espiritual

El sexe espiritual és una antiga noció amb arrels en cultures antigues. No necessàriament està relacionada amb la religió, tot i que està vinculada a Tantra, una pràctica que considera el sexe com a expressió de la unitat de l’univers.

L’objectiu del sexe espiritual és utilitzar l’activitat sexual i la connexió que proporciona a un altre ésser humà per arribar a nivells més alts de consciència en forma de transexuals. Segons la investigació, apropar-se al sexe des d’una perspectiva espiritual pot tenir un efecte transformador en la pròpia vida. El sexe espiritual proporciona un marc saludable per comprendre l’activitat sexual, ja que dissipa la noció de sexualitat com una activitat bruta i vergonyosa que s’hauria de practicar el mínim possible.Les persones que abracen el sexe espiritual ho fan per comprendre i satisfer millor les seves necessitats sexuals i per créixer una relació més forta i espiritual entre els socis, així com per desenvolupar una visió més espiritual del món.