La posició de parament de velocitat

Definició

Definició: què fa

Explica Kinkly