Skoliosexual

Definició

Definició: què fa Skoliosexual

Generalment, el terme es refereix a una orientació sexual en la qual un s’atreu sexualment a aquells que no s’identifiquen amb el binari tradicional masculí / femení. En alguns casos, el terme s'utilitza per descriure una atracció sexual cap a aquelles que són expressions masculines i transgènere. Es pot utilitzar per descriure una orientació o preferència sexual.

introducció a anal