Skoliosexual

Definició

Definició: què fa ¿Skoliosexual significa?Skoliosexual és un terme inclusiu que fa referència a l’atracció sexual d’un individu que no és binari identificat. És a dir, una atracció per a un individu que no s’identifica com específicament masculí o femení.Explica Kinkly SkoliosexualGeneralment, el terme es refereix a una orientació sexual en la qual un s’atreu sexualment a aquells que no s’identifiquen amb el binari tradicional masculí / femení. En alguns casos, el terme s'utilitza per descriure una atracció sexual cap a aquelles que són expressions masculines i transgènere. Es pot utilitzar per descriure una orientació o preferència sexual.