Sexe positiu

Definició

Definició: què fa Sexe positiu

Ser positiu sexual no equival a ser descuidat o posar-se en risc sexual. Si bé el moviment positiu pel sexe fomenta la llibertat sexual, també es troba segur quan ho fa. Això significa protegir-se de l’embaràs no desitjat i de les infeccions de transmissió sexual mitjançant l’ús de preservatius i la pràctica de relacions sexuals segures. En general, el moviment postiu del sexe considera la sexualitat, en totes les seves facetes, com una part positiva de l'ésser humà, més que no pas per avergonyir.