Sat on My Face (SOMF)

Definició

Definició: què fa Sat On My Face (SOMF) vol dir?Sat on my face (SOMF) és un terme d'argot usat per descriure una posició sexual sexual en la qual el receptor femení està assegut sobre la cara de la parella donant cunnilingus.Explica Kinkly Sat on My Face (SOMF)SOMF també s’utilitza per descriure algunes pràctiques de BDSM. El seient facial es pot utilitzar com a mètode d’establir la dominància o com a forma d’humiliar un company submís.

esperó del moment sexe