Segura, Sane, Consensual (SSC)

Definició

Definició: què fa Significat segur, sanitari i consensuat (SSC)?Segura, sana i consensuada (SSC) és una de les filosofies que envolten un comportament èticament acceptable en comunitats de sexualitat BDSM, kink i alternatives de sexualitat. Segura significa que el risc d’activitats ha de ser entès per tots els participants i eliminar o reduir en la mesura del possible. Sane es refereix a la necessitat d’abordar les activitats en un marc mental sensible i realista i amb una comprensió de la diferència entre fantasia i realitat. Consensual significa que tots els participants han consentit lliurement l’activitat i estaven en un estat d’ànim per fer-ho.Explica Kinkly Segura, Sane, Consensual (SSC)SSC és el principi més conegut de BDSM fora de la comunitat BDSM. S’ha convertit en un element principal de la cultura pop. És la filosofia més fàcilment entenedora per a les persones que no participen en el kink.

Arran de l'aparició de la filosofia RACK (kink consensual conscient del risc), els professionals i els teòrics del BDSM han posat en dubte la utilitat de la SSC. La SSC implica que el kink està sense risc ('segur'), però molts professionals de BDSM entenen que hi ha riscos inclosos en les activitats de BDSM tamest. Com a tal, la definició del que significa “segur” es fa difícil de definir. Tot i això, tant SSC com RACK estan d’acord i insisteixen en la participació consensuada en activitats de BDSM.