Nivells d’intercanvi d’energia

Definició

Definició: què fa
porno marquis de sade

Tant els socis dominants com els submisos han de negociar cada nivell consecutiu d’intercanvi de potència per a satisfacció i comoditat mútues.Explica Kinkly

Al tercer nivell d’intercanvi de potència, enviament provisional, el sotmès renuncia a un major control al seu soci dominant. Les activitats que es practiquen en escenes de BDSM durant aquest nivell poden esdevenir cada cop més curioses.

El quart i el cinquè nivell d’intercanvi de potència comporten un compromís emocional més greu. El quart nivell és el pacte de domini i submissió. Es tracta d’una relació profundament compromesa on el dominant i el submís treballa de manera simbiòtica per aconseguir plaer sexual i emocional col·lectiu. Aquest és el nivell d'intercanvi de potència al qual operen les parelles de BDSM compromeses a llarg termini. El cinquè nivell, propietat absoluta, es produeix quan un mestre connectat emocionalment pren el control complet d’un sotmès invertit de manera similar a les emocions. No es creu que la propietat absoluta sigui un nivell d'intercanvi d'energia realista o factible per a moltes parelles de BDSM.

Per descomptat, els nivells d’intercanvi d’energia no s’estableixen en pedra. Per exemple, una parella pot trobar que la seva relació de nivell un tingui alguns elements d’intercanvi de potència de nivell dos. A més, les relacions BDSM sempre impliquen un intercanvi consensuat de poder. Tot i que un submís normalment cedirà gradualment cada vegada més control a mesura que avanci la relació, aquest control sempre s’ha de rendir de manera voluntària. Una comprensió dels nivells successius d’intercanvi de poder BDSM ajuda a les persones dominants i submises a negociar la seva relació de manera més eficaç.