Nivells d’intercanvi d’energia

Definició

Definició: què fa Nivells d’intercanvi d’energia?Els nivells d’intercanvi de potència és un terme per al sistema que vincula la implicació emocional i la profunditat de sentiment que experimenta una parella de BDSM amb el grau de poder intercanviat entre ells.Hi ha cinc nivells d'intercanvi de potència reconeguts: compliment condicional, acceptació permanent restringida, enviament provisional, pacte de domini i submissió i propietat absoluta.

significat del cos hwp

Tant els socis dominants com els submisos han de negociar cada nivell consecutiu d’intercanvi de potència per a satisfacció i comoditat mútues.Explica Kinkly Nivells d’intercanvi d’energiaEl primer nivell, el compliment condicional, és el nivell d’intercanvi de potència més limitat. Aquest nivell pot produir-se durant una única escena o breu període de reproducció del BDSM, com ara una nit o una sessió de cap de setmana. Les úniques activitats que es produeixen durant aquest nivell són les negociades entre els individus implicats.

El segon nivell, l’acquisició continuada restringida, denota un joc casual de BDSM sense seriós apegament emocional durant un període de temps prolongat. Tanmateix, com aquest nivell es desenvolupa en més d'una ocurrència, la relació entre el sotscriptor i el dominant és més profunda i el submís és més vulnerable que el primer nivell.

Al tercer nivell d’intercanvi de potència, enviament provisional, el sotmès renuncia a un major control al seu soci dominant. Les activitats que es practiquen en escenes de BDSM durant aquest nivell poden esdevenir cada cop més curioses.

El quart i el cinquè nivell d’intercanvi de potència comporten un compromís emocional més greu. El quart nivell és el pacte de domini i submissió. Es tracta d’una relació profundament compromesa on el dominant i el submís treballa de manera simbiòtica per aconseguir plaer sexual i emocional col·lectiu. Aquest és el nivell d'intercanvi de potència al qual operen les parelles de BDSM compromeses a llarg termini. El cinquè nivell, propietat absoluta, es produeix quan un mestre connectat emocionalment pren el control complet d’un sotmès invertit de manera similar a les emocions. No es creu que la propietat absoluta sigui un nivell d'intercanvi d'energia realista o factible per a moltes parelles de BDSM.

Per descomptat, els nivells d’intercanvi d’energia no s’estableixen en pedra. Per exemple, una parella pot trobar que la seva relació de nivell un tingui alguns elements d’intercanvi de potència de nivell dos. A més, les relacions BDSM sempre impliquen un intercanvi consensuat de poder. Tot i que un submís normalment cedirà gradualment cada vegada més control a mesura que avanci la relació, aquest control sempre s’ha de rendir de manera voluntària. Una comprensió dels nivells successius d’intercanvi de poder BDSM ajuda a les persones dominants i submises a negociar la seva relació de manera més eficaç.