Juga al càstig

Definició

Definició: què fa Juga al càstig?El càstig de joc és un tipus específic de càstig usat en una relació BDSM per provocar una trobada eròtica. A diferència dels càstigs tradicionals del BDSM, els càstigs de joc són derivats de faltes falses i no de veritables infraccions de comportament. Si bé el dolor pot ser un element de càstig de joc, no sol ser massa intens o greu.Jugar el càstig també s’anomena de vegades divertiment, un portmanteau de “diversió” i “càstig”.

Explica Kinkly Juga al càstigEs pot administrar un càstig a la persona sotmesa per un menor error, com per exemple, per suposar el sopar o oblidar d’adreçar el seu dominant com a senyor o senyora. Un càstig de joc no té la intenció de corregir aquests comportaments; En canvi, aquest tipus de càstigs serveixen sovint com a acte de predicació i forma de construir connexió entre el submís i el dominant. No afecta el càstig emocional negatiu el càstig tradicional ni a la persona dominant ni a la submisa. En canvi, jugar al càstig és per al plaer mutu dels seus participants. També pot ser una experiència emocional, tot i que les emocions tendeixen a ser més positives que les associades a càstigs reals de & ldquo; & rdquo;Malgrat les seves diferències respecte al càstig tradicional, el càstig de joc pot ser administrat de maneres similars, com per exemple a través d'una nissaga, una servitud o humiliació eròtica.