Juga al càstig

Definició

Definició: què fa Juga al càstig

Es pot administrar un càstig a la persona sotmesa per un menor error, com per exemple, per suposar el sopar o oblidar d’adreçar el seu dominant com a senyor o senyora. Un càstig de joc no té la intenció de corregir aquests comportaments; En canvi, aquest tipus de càstigs serveixen sovint com a acte de predicació i forma de construir connexió entre el submís i el dominant. No afecta el càstig emocional negatiu el càstig tradicional ni a la persona dominant ni a la submisa. En canvi, jugar al càstig és per al plaer mutu dels seus participants. També pot ser una experiència emocional, tot i que les emocions tendeixen a ser més positives que les associades a càstigs reals de & ldquo; & rdquo;nines de nines de sexe

Malgrat les seves diferències respecte al càstig tradicional, el càstig de joc pot ser administrat de maneres similars, com per exemple a través d'una nissaga, una servitud o humiliació eròtica.