Pica una tenda de campanya

Definició

Definició: què fa

El terme llançar tenda es va originar perquè un penis erecte que es trobava dret sota un tipus de teixit pot aparèixer com un pal de tenda que sosté una tenda. Tenir un pal de tenda o obtenir un pal de tenda és una variació del terme que fa una tenda de campanya.

roofie rape porn

Explica Kinkly