Piggy Play

Definició

Definició: què fa Joc de porcell voler dir?El joc de guarra és un terme d'argot que fa referència al sexe brut. El terme és utilitzat gairebé exclusivament per la comunitat gai referida als homes gai que estan enrere. El joc de guarra també es pot denominar joc de porc.Explica Kinkly Piggy PlayEl terme joc de guarra és un terme relativament vagi que fa referència a una àmplia gamma d’activitats sexuals. Això pot incloure la no dutxa, el joc d’orina, el canvi d’esperit o, bàsicament, qualsevol cosa que estigui fora del sexe a la vainilla. Aquest tipus de joc sovint comporta relacions sexuals no protegides i activitats que comporten altres riscos per a la salut. Quan es practica un joc de guarra, és important comunicar factors de risc amb les parelles abans d’iniciar-se en activitats sexuals.