Oral sense preservatiu (OWO)

Definició

Definició: què fa Oral Sense preservatiu (OWO) vol dir?Oral sense preservatiu es refereix a una mamada que es realitza en un penis nu. Es pot suposar que la menció 'oral' és una mamada a causa de l'ús de la paraula preservatiu. S'utilitzaria una presa dental en referència al cunnilingus.Explica Kinkly Oral sense preservatiu (OWO)Oral sense preservatiu és un terme que es pot emprar en el context del treball sexual, concretament per una escort. Es pot utilitzar l’acrònim OWO per comunicar que l’oral que sense preservatiu és un servei disponible. Així mateix, un client pot utilitzar el terme a la consulta de si el servei està disponible.