Oral sense preservatiu (OWO)

Definició

Definició: què fa

Explica Kinkly