Onanisme

Definició

Definició: què fa Onanisme vol dir?L’ananisme es refereix a l’ejaculació que es produeix fora de la vagina. Sovint s’utilitza com a terme per a la masturbació masculina.Explica Kinkly OnanismeEl terme onanisme derivava de la història bíblica d’Onan, que malgastava el semen ejaculant fora de la vagina. L’onanisme es va encunyar per referir-se a l’ejaculació fora de la vagina, també coneguda com coitus interruptus. Es pot referir tant a la masturbació masculina com a les relacions sexuals, on s'utilitza el mètode de retirada o extracció.