Emissió nocturna

Definició

Definició: què fa Emissió nocturna

L’emissió nocturna es pot produir en qualsevol moment després de la pubertat. És més freqüent durant l’adolescència quan un és probable que hagi assolit la maduresa sexual físicament, però és menys probable que tingui una parella sexual regular.

L'emissió nocturna també s'anomena habitualment 'somni humit'