Kunlun

Definició

Definició: què fa Kunlun

Els veners mons poden variar en funció del percentatge de greix corporal d’un nivell individual i d’hormones. El mons veneris és sensible específicament als nivells d’estrògens. Quan les femelles arriben a la pubertat, el creixement dels nivells d’estrògens provoca la formació d’un monticle distint, que es torna cobert de pèl després de la pubertat.