mico Tipus

Definició

Definició: què fa
la creativitat a través del kink

Recentment, el terme monosexual s’entén com una alternativa a les bisexuals, un terme que descriu una persona amb un interès sexual en dos sexes: masculí i femení. El terme s'utilitza normalment en el món acadèmic.Explica Kinkly