Mestra

Definició

Definició: què fa Signora?En una escena BDSM, una mestressa és una dona dominant, o dominatrix, en una relació superior / inferior. El terme és la versió femenina del terme 'mestre', que fa referència a un masculí dominant. Els homes sotmesos a homes i dones poden estar sota el control d’una mestressa, que sovint requerirà que realitzin qualsevol tasca que sol·liciti, incloses les activitats sexuals. Si un sots és desobedient o no agrada a una mestressa, el sotmès pot ser castigat.daddy dom bdsm

Explica Kinkly MestraA la literatura BDSM, els termes dominants, inclosos 'mestressa' i 'amo', es majúscula quan s'escriuen, mentre que termes submisos, com 'esclau', no ho són. El mateix succeeix quan s’escriu un nom determinat d’un dominant o sotmès. Això es fa per respecte i honor pel dominant.