Relació a llarg termini (LTR)

Definició

Definició: què fa

A vegades, la relació a llarg termini s’acurça a l’acrònim LTR, especialment en els anuncis personals.Explica Kinkly