Escala de Kinsey

Definició

Definició: què fa
L’escala de Kinsey es coneix oficialment com a escala de qualificació heterosexual-homosexual.Explica Kinkly
posicions de masturbació per a les nenes