entrada

Definició

Definició: què fa

El terme introitus és una paraula llatina composta per les parts 'intro' que signifiquen dins o dins, i 'ire' que significa entrar o entrar.

Explica Kinkly

El terme introitus s'utilitza amb més freqüència dins la comunitat mèdica. Per exemple, les revistes mèdiques han fet referència a la presa d’introitus per provar malalties de transmissió sexual i canvis a l’introito que poden tenir lloc després del part. Els cirurgians plàstics també utilitzen el terme per descriure amb precisió els procediments per corregir els canvis que es produeixen a la vagina de la mare després del naixement del seu fill.