Heterosexualitat

Definició

Definició: què fa Heterosexualitat

L’heterosexualitat és una atracció sexual o una preferència sexual per als del sexe oposat. Els heterosexuals constitueixen la comunitat més gran de persones quan es refereixen a comunitats compostes per aquelles que comparteixen la mateixa orientació sexual.