Sexe genètic

Definició

Definició: què fa Genètic, mitja del sexe?El sexe genètic d’un individu es refereix a la combinació específica d’al·lels o gens que determinen el sexe d’un organisme. El sexe genètic també es coneix com a sexe cromosòmic. El sexe genètic inclou només el genotip i no el fenotip d’un individu.què és el sexe digital

Explica Kinkly Sexe genèticEl sexe genètic està determinat per la presència d’una certa combinació de gens. La presència del genotip XX indica femella. El genotip XY indica el sexe masculí.