Ball de fricció

Definició

Definició: què fa

definir l'abast al voltant

Explica Kinkly