Fetix de pega

Definició

Definició: què fa Fetix de pega?El fetitxe de pica-pica es refereix a la excitació sexual o interès sexual dels individus que tenen la pell picotejada.

Explica Kinkly Fetix de pegaEl fetitxe de pica-pica té més en relació amb el màxim interès de descobrir els patrons de les pigues, que no pas sobre un aspecte de pica pica. El fetitxista de pega aprecia la complexitat de les imperfeccions i es pot atraure en el deliri mentre es mira un individu fortament pecat. Les pigues solen estar associades a les que tenen els cabells vermells. Com a resultat, el fetitxe de pega s'ha convertit en una part de diversos grups fetitxes.