Poliandria Fraternal

Definició

Definició: què fa Poliandria Fraternal

La polandria fraterna contrasta amb la polandria sororal, que és la pràctica de les germanes que comparteixen el mateix marit. La pràctica és habitual en zones del món on hi ha herències. En el cas de la polandria fraternal, és més pràctic casar tots els germans amb una sola dona, de manera que no es separen les parcel·les de la terra com seria el cas que tots els germans es casessin per separat.

boca de joguines sexuals