Heterosexualitat forçada

Definició

Definició: què fa

En el context del BDSM, l’heterosexualitat forçada es refereix al joc (o a una “escena”) en què la parella sotmesa és obligada, per part de la parella dominant, a participar en l’activitat sexual amb un membre del gènere oposat.Explica Kinkly