Trio FMF

Definició

Definició: què fa FMF Trio mitjà?Un tros FMF és un tret que implica dues dones i un mascle, però no inclou cap joc bisexual entre les dues dones.Explica Kinkly Trio FMFBàsicament hi ha dos tipus diferents de tres: un tres en què hi ha un joc bisexual entre els dos individus del mateix sexe i un tres en què no hi ha un joc bisexual entre els individus del mateix sexe. Un acrònim en què es col·loquen les lletres que signifiquen el mateix sexe (FFM, MMF) indica un tres en què hi ha activitat bisexual. Un acrònim en què les dues lletres estan separades per la lletra que significa el sexe oposat (FMF, MFM) indica que no hi ha activitat bisexual. Un trànsit de FMF no comporta cap acció sexual femení-femení, mentre que un trànsit de FFM inclou l'activitat sexual femenina.