Five Knuckle Shuffle

Definició

Definició: què fa Cinc Knuckle Shuffle vol dir?Els cinc nusos són un terme d'argot que fa referència a la masturbació masculina.Explica Kinkly Five Knuckle ShuffleEl terme de cinc artells proporciona una innuendoció al moviment que la mà fa durant la masturbació masculina. Tot i que normalment s'utilitza per referir-se a la masturbació en solitari, s'ha utilitzat per referir-se a un altre individu que fa la masturbació. Es pot utilitzar per referir-se a un treball manual que una altra persona o una masturbació mútua.