Ganxo de peix

Definició

Definició: què fa Ganxo de peix vol dir?El ganxo de peix es refereix a la pràctica del BDSM d’utilitzar ganxos contundents per mantenir la boca d’un submís obert. Els ganxos es posicionen a les cantonades de la boca del sots. L’objectiu és fer sentir la persona vulnerable. La boca oberta de ganxo de peix està oberta per a qualsevol cosa. Normalment, el ganxo de peix s'utilitza per fer que el sexe oral se senti més emocionant i intimidant.Explica Kinkly Ganxo de peixEls extrems dels ganxos de peix són contundents. Tot i això, encara poden tallar-se quan s’utilitzen durant un període de temps prolongat. Així mateix, qui el porta pot sentir molèsties extremes si també se’ls ha de sotmetre la seva boca al sexe oral. La persona dominant ha de ser més conscient del benestar de la parella. Com que el sotmès no utilitza la boca i no pot parlar, cal acceptar un gest que substitueix la paraula segura.