Figing

Definició

Definició: què fa Figing

L’acte de figuració es va utilitzar històricament a l’Imperi Romà i a l’antiga Grècia com a mètode de càstig per a les esclaves femenines; més tard es va utilitzar també en presoners en l'època victoriana. Els termes gingering i feaguing s'utilitzaven quan els propietaris de cavalls realitzaven l'acte de buscar els cavalls més antics i malalts amb l'esperança de vendre'ls pel preu d'un cavall més jove i saludable. La sensació de cremada del gingebre conduiria al cavall a córrer amb més nerviositat i mantindria el seu cos més dret, fent-lo semblar un animal més jove.

masterització amb aigua