Model de fetisme

Definició

Definició: què fa
sexe taula de munyir

Poden aparèixer models de fetisme a fotografies fixes, vídeos, espectacles de passarel·les i llocs web de pagaments per a adults. Molts també apareixen a les fires i festes fetichistes del BDSM.treball de cop facial

Explica Kinkly

Els models de fetisme són típicament autorepresentats en lloc de representats per agències.