Puta d'ulls

Definició

Definició: què fa ¿Puta d'ulls vol dir?Puta d'ull és un terme d'argot que descriu un aspecte sensual que es passa mútuament entre dos o més individus. També pot ser no mutu per un sol individu cap a un altre. La mirada és aquella que diu sense paraules que hi ha una atracció sexual.Explica Kinkly Puta d'ullsEl puto d’ull pot ser quelcom que es fa entre persones estranyes o individus que es coneixen. La merda dels ulls es pot produir en esdeveniments públics o privats. Segons els individus, pot ser molt evident o força subtil. Un puto d'ull podria ser mutu entre individus o pot ser una cosa feta per un desconegut.