Exhibicionisme

Definició

Definició: què fa Exhibicionisme

L’exhibicionisme és un terme força ampli ja que inclou tot, des d’actes sexuals realitzats en públic fins a exposar-se a un mateix o a un altre en públic. Hi ha qui gaudeix exposant-se en públic a causa del valor del xoc. Aquesta categoria pot incloure persones que gaudeixin d'actes com ara la difusió. Altres gaudeixen de la possibilitat de ser vistos realitzant un acte sexual en un lloc públic, però no volen necessàriament ser vistos. L’exhibicionisme es pot dividir en dos tipus, a saber, no amenaçador i amenaçador, o el que es coneix com a exposició indecent.

llança el cul