Vareta elèctrica

Definició

Definició: què fa

paletes de punxes de cuir

Explica Kinkly