Douching

Definició

Definició: què fa Douching

Molts professionals sanitaris desaconsellen la pràctica de doblar perquè la vagina s’auto-neteja. Pot alterar l'equilibri de la flora i l'acidesa vaginals. Una vagina sana contindrà un equilibri de bacteris bons i dolents per mantenir un entorn àcid i saludable. El posseïment pot provocar un sobrecobriment de bacteris “dolents” que poden provocar infeccions.