Domme doble / triple

Definició

Definició: què fa
Una sessió de doble domme veu que un sol client interactua amb dos dommes mentre que una sessió de triple domme implica un client i tres dommes.

Explica Kinkly
Algunes sessions de doble i triple domme inclouen pràctiques generals de BDSM, mentre que algunes se centren en feines específiques, com ara sessions amb mestresses de fetitxe als peus, escenes de segrest o escenes d’agullació lesbiana.