Digital Anal Probe (DAP)

Definició

Definició: què fa

La sonda anal digital se sol escurçar a les sigles DAP, especialment en els menús dels treballadors sexuals i els informes de camp dels seus clients.

Explica Kinkly
cremallera d’estiraments

La pròstata no és l'única part plaent de l'anus. Aquesta part de l'anatomia té milions d'extincions nervioses sensibles, que poden donar un plaer al client durant una sonda anal digital. Un home ha de ser submís i vulnerable durant una sonda anal digital, i aquesta mentalitat també pot despertar.

És molt poc probable que un client contracti el VIH amb una sonda anal digital, però es poden transmetre altres infeccions a mesura que els bacteris visquin de la femta. Per aquest motiu, la majoria de les prostitutes insisteixen que l’anus i els voltants es netegen a fons abans del procediment. Els preservatius amb els dits també poden minimitzar el risc de propagar malalties. El lubricant pot facilitar que una prostituta insereixi els dits, redueixi el risc d’esquinçar l’anus i també millori el plaer del seu client.