Cremasteric Reflex

Definició

Definició: què fa Cremasteric Reflex

El múscul cremaster serveix per atraure els testicles cap al cos (per escalfar, protegir, etc.). El reflex cremàster és força important per a la salut i la funció dels testicles. Quan no es produeix el reflex cremàster, com pot ocórrer en el cas d’una lesió com la torsió testicular, pot indicar algun problema mèdic que s’hauria d’examinar més endavant.

què és cnfm