Corpus Spongiosum

Definició

Definició: què fa Corpus Spongiosum

El corpus spongiosum augmenta i endureix el penis durant la excitació sexual.

millor que la llum