Escuma anticonceptiva

Definició

Definició: què fa Escuma anticonceptiva

Les escumes anticonceptuals són fàcils d’utilitzar i no cal que s’eliminin perquè l’escuma es dissol a la vagina. Es recomana utilitzar escuma anticonceptiu juntament amb altres mètodes de control de la natalitat com ara els preservatius. S'ha d'aplicar escuma anticonceptiva abans de mantenir relacions sexuals. L’escuma es fa efectiva immediatament, però només dura aproximadament mitja hora, per la qual cosa s’ha de tornar a aplicar si es trenca el preservatiu.