La posició de Catherine Wheel

Definició

Definició: què fa
Aquesta posició també es coneix com pinwheel.el codi del mocador

Explica Kinkly